เรื่องบัญชีเราเชี่ยวชาญ
รับจัดทำบัญชี
รับจัดทำภาษีอากร
จดทะเบียนธุรกิจ
วางระบบบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
ที่ปรึกษาธุรกิจ
We are accounting professional
Get to keep accounts.
Get prepared in taxation.
Registered business.
Up an accounting system.
Audit
Business consultants. 
  
เราคือทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญงานบัญชี  งานการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี อาจารย์สอน ให้คำปรึกษาธุรกิจ ประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพ การมองวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม เราจึงพร้อมที่ก้าวเดินไปในเส้นทางธุรกิจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจไทย 

หมู่บ้านพฤกษาบี เลขที่ 40/2276 หมู่ 4 ซ.25/2 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
The village Pruksa B No.40/2276. Moo 4 Soi 25/2 Klongsam Road, Klongsam, Klong luang, Pathum Thani 12120.
Phone 083-095-2239,086-823-3556 Email: - sjk.acc@gmail.com
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE